torstai 15. elokuuta 2013

Kokemäenjokilaakso eläväksi kuvaksi

Ympäristöpainotteinen elokuvakasvatus
- projekti 1.8.2013-31.5.2014

Satakunnan Elävän Kuvan Keskus ja MEKA TV on saanut Keski-Suomen ELYn ympäristökasvatusvaroista rahoituksen valtakunnallisesti merkittävälle lasten ja nuorten ympäristöpainotteisen dokumenttiprojektin toteuttamiseen. Hanketta on ideoitu jo pari vuotta Satakunnan ympäristökasvatusverkoston palavereissa ja nyt hankkeesta tulee vihdoin totta.

Projektin pääajatus on tuoda esille lasten ja nuorten näkökulmia Kokemäenjokilaaksosta satakuntalaisena luonnon- ja kulttuuriympäristönä dokumenttielokuvan keinoin.

Projektissa Satakunnan Elävän Kuvan Keskus ry ohjaa kouluissa toteutettavia elokuvatyöpajoja. Satakunnan ympäristötietoisuus- ja -kasvatusverkoston jäsenet sekä muut alueen ympäristötoimijat tuovat mukaan ympäristöasioiden asiantuntijuuden.

Dokumenttielokuvahanke tarjoaa ympäristötoimijoille mahdollisuuden esitellä omaa alaansa lapsille ja nuorille ja tutustua samalla myös näiden ympäristökäsityksiin. Koululaiset saavat taas eväitä muodostaa näkemyksensä omasta ympäristöstään.

Projektiin otetaan 6-10 koulua Kokemäenjoen varrelta, alueen kuntien kouluista vähintään yksi per kunta. Näistä muodostuu elokuvapajaketju, jonka konkreettisena lopputuloksena on lasten ja nuorten lähtökohdista tehty Kokemäenjoki-teemainen dokumenttiepisodielokuva sekä joukko pienempiä episodeja, jotka kertovat satakuntalaisten koululaisten kokemuksesta ja arvoista omassa elinympäristössään. Dokumentit valottavat myös koululaisten kokemaa ympäristön laatua.Hankkeen toteutus


Projekti toteutetaan Satakunnassa Kokemäenjoen varrella olevissa kunnissa ja kouluissa Huittisissa, Kokemäellä, Harjavallassa, Nakkilassa, Ulvilassa ja Porissa. Toivomme, että saamme joka kunnasta vähintään yhden koulun ja että saamme mukaan eri ikäisiä oppilaita ala-asteelta lukioon. Aiheet määräytyvät sen mukaan, mitkä koulut ja asiantuntijat lähtevät mukaan, lopulliset tuotantosuunnitelmat tehdään yhdessä osallistuvien luokkien, lasten ja nuorten kanssa.

Samoin haluamme mukaan erilaisia asiantuntijoita, jotka valmentavat oppilaita erilaisiin aiheisiin. Myös luokkien työpajojen toivomme olevan erilaisia, yhtenä ajatuksena onkin kokeilla ja testata erilaisia työpajamenetelmiä, joita voidaan hyödyntää sekä ympäristökasvatuksessa että mediakasvatuksessa valtakunnallisesti myöhemminkin.

Etsimme hankkeeseen luonnon ja kulttuuriympäristön asiantuntijoita, jotka voivat tulla mukaan oman työnsä puitteissa esittelemään aiheensa ja osallistumaan mahdollisuuksien mukaan. Mukana on myös mediaohjaaja, joka ohjastaa osan oppilaista kuvaustehtäviin samaan aikaan.

Asiantuntija-apu voi olla parista tunnista kokonaiseen päivään suunnitteluvaiheessa sekä mahdollisuuksien ja suunnitelmien mukaan myös kuvaus- ja jälkikäsittelypäivinä. Osaprojektien kestot voivat olla kolme pajapäivää, suunnittelu- ja koulutuspäivä asiantuntijoiden kanssa, kuvauspäivä ja jälkikäsittelypäivä. Kuvauspäivä voi olla esimerkiksi konkreettinen retki aiheisiin liittyviin kohteisiin. Elokuvallinen toteutus tehdään lasten ja nuorten kanssa SEKKin kehittämin ja hyviksi todetuin mediakasvatusmenetelmin. Viimeistelyn suorittaa SEKKin mediaohjaajat.
Ainoat rajaukset aiheisiin ovat, että erilaisten aiheiden pitää liittyä tavalla tai toisella Kokemäenjoen ympäristöön ja kulttuurihistoriaan.

AIKATAULU


  • Elokuusta alkaen etsimme vapaalla avoimella haulla asiantuntijoita sekä koululuokkia, jotka ovat kiinnostuneet lähtemään projektiin mukaan
  • 2.-8.9. Satakunnan ympäristöviikon aikana tehdään pilotti 2-3 koulussa Nakkilassa
  • Loput koulut haetaan ja aikataulut sovitaan syksyllä 2013. Projekti etenee koko lukuvuoden aikana
  • Päädokumentti on valmis 31.5.2014. Tätä ennen kuitenkin julkaistaan pitkin projektia pienempiä episodeja aiheista, mitä matkan varrelta löytyy


Työntekijät ja vastuuhenkilöt elokuvan osalta


Ari Impola – vastuu mediaohjaaja - 050 517 8011 - impola@meka.tv
Satu Halmela – mediaohjaaja
Yki Räikkälä – SEKK byrokratia - 0400 796 926 – sekk@sekk.fi

Ympäristökasvatusverkoston yhteyshenkilönä toimii Laura Puolamäki

Projektista tiedotetaan ensisijaisesti osoitteesta www.meka.tv – josta löytyy myös tarkempia lisätietoja ja polkuja tiedon lähteille.

Jos projektiin osallistuminen kiinnostaa, niin ota HETI yhteys, niin suunnitellaan oma osio tähän hankkeeseen.


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti